Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na tuto stránku vstupuj s

pokorou v srdci.

Věřím v Boha otce všemohoucího, spasitele nebe i zemně,

pána našeho Ježíše Krista

Obrazek

1002385-546223178767800-836030063-n

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

78f54489ba

Obrazek

d258a25500-84621188-o2

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Kdyby se mě Bůh zeptal, co si přeju na tyto svátky,

řekla bych:„S láskou opatruj ty,

kdo čtou tyto řádky.”

Obrazek

Obrazek 

Religious Myspace Comments

Modlitba Páně

Otče náš, jenž jsi v (nebo: na) nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav (nebo: chraň) nás od zlého.
[Neboť tvé je království i moc i sláva na věky věků.]

Amen

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

The Crucifixion Of Jesus Christ and Saint Mary Picture  Free jesus Christ Crufixion Wallpapers and Pictures

Obrazek

Vítejte u JANYObrazek

Obrazek 

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Image du Blog marocaine001.centerblog.net

Obrazek

722.gif

Obrazek           Obrazek

5c44ca409ed6dd6c5d925422-large.jpg

Obrazek

Obrazek

 

Obrazek

 

Obrazek

1-LZai-1fd-1

Obrazek

Obrazek

Desatero Božích přikázání

Já jsem Pán, tvůj Bůh:

1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. (Neuctívej jiné bohy)
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. (Nezneužívej Boží jméno).
3. Pomni, abys den sváteční světil. (Zasvěť jeden den v týdnu Bohu)
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
5. Nezabiješ. (Nebudeš vraždit).
6. Nesesmilníš. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).
7. Nepokradeš. (Nezcizuj majetek druhých lidí).
8. Nepromluvíš křivého svědectví. (Nemluv o jiných lidech nepravdivě).
9. Nepožádáš manželky bližního svého. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).
10. Nepožádáš statku bližního svého. (Nezcizuj majetek druhých lidí).

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zde si můžete vypnout hudbu !

Obrazek

Hezké povídání o Bohu a o tom

 co je tvoje.

OTEVŘI   

Návštěva u Jany

Nahoře si vypněte hudbu.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek 

Hezká Prezentace o BIBLI

Hudbu si vypněte nahoře pod videem !

OTEVŘI

Obrazek

Vítejte u JANY 

Obrazek

Obrazek

e7.gif

Obrazek

39311285_468394980293391_6341752669786341376_n.jpg

Obrazek

b0d24e178ee44d8dfaf14ac40503ffeb

Obrazek

Image du Blog marocaine001.centerblog.net

Obrazek

Dětská modlitbička

Andělíčku můj strážníčku opatruj mi mou dušičku,

opatruj ji ve dne v noci od zloby a od zlé moci.

Obrazek

Dětská modlitbička

Pane Bože na nebi dětský hlas Tě velebí,

posílá Ti modlitbičku za tatíčka za mamičku,

dej jim zdraví, štěstí dej a je dlouho zachovej.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

 

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Religious Myspace Comments

Zapal svíci svým blízkým

Klikni

Internetová katedrála

Obrazek

 

ZPĚT

 Vítejte u JANY  

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Vlak života